6) Objem a jeho měření

24.05.2020

Objem je část prostoru vyplněná tělesem. Pomocí objemu se někdy určuje množství látky v tělesech kapalných, polotekutých a sypkých. 

Jednotkou objemu je krychlový metr (m3). Praktickou jednotkou je litr (1 m3 = 1 000 l) a mililitr (1 ml = 0,001 l). 

Měření objemu - Objem těles se měří odměrnými nádobami nebo odměrnými válci. Objem pevných těles pravidelného tvaru lze také vypočítat.