8.2. Prezentace klubu MECHANIKA

04.02.2021

V pondělí 8.2. v 10:30 proběhne prezentace vašich Individuálních prací. 

Připravte se na online prezentaci své práce. Krátce nám představíte téma své práce, co jste zkoumali, měřili, vyráběli. Povíte něco o tématu, popíšete postup práce/měření/výpočtu a představíte závěry ke kterým jste došli. Můžete mít připravenou krátkou prezentaci s fotkami, obrázky, tabulkami atd. Prezentaci vám doporučuji si předem vyzkoušet, aby jste věděli co budete říkat, jak postupovat, neměli byste text jen číst, ale spíše nám povídat. Prezentace je vaším vodítkem s pojmy, aby jste na něco nezapomněli. Myslete na to, že ve vaší práci již používáte správné termíny k tématu, jednotky atd. 

Připomínám, těm co mi ještě nic neposlali ke konzultaci ať tak učiní co nejdříve!

Témata:

Ondra - gravitace 

Nikola - tlak vzduchu práce s čidlem Wernier

Filip S. - Raketka a III. Newtonův zákon 

Filip Š. - kolo/běh - průměrná rychlost