8) Hustota a její měření

06.06.2020

Hustota a její měření 

Hustota je vlastností látky, která určuje hmotnost látky v jednotce objemu. Hustota se označuje řeckým písmenem ρ. Číselně je rovna podílu hmotnosti a objemu: ρ = m - V . Jednotkou hustoty je kg - m3 (čteme kilogram na metr krychlový). Hustota vody je přibližně 1 000 kg - m3 . Hustota kapalin se měří hustoměry