SOUHRNNÁ LEKCE - MNOHOČLENY

10.02.2021

Tenhle článek slouží k vašemu doplnění znalostí z práce s mnohočleny, budeme je potřebovat do budoucna.

Videa jsou seřazena následovně:

1) - Sčítání a odčítání

2) - Násobení mnohočlenu mnohočlenem

3) - Vytýkání