9) Síla a její měření

14.06.2020

Síla a její měření 

Síla je fyzikální veličina, která popisuje působení jednoho tělesa na jiná tělesa. Projevuje se změnou pohybu, změnou tvaru nebo rozdělením tělesa. Jednotkou síly je newton (N). 1 N je přibližně velikost síly, kterou je k zemi přitahováno závaží s hmotností 100 g. 

Sílu měříme siloměry. Pro gravitační sílu Fg , kterou je k zemi přitahováno těleso s hmotností m, platí Fg = m · g