Prezentace přečtených knih

21.12.2021

První lekci v novém roce (4. 1. ) věnujeme prezentacím knih, které jste v uplynulém pololetí četli. Zpracujte o knize čtenářský zápis (formuláře na zápis jsou k dispozici ve třídě v třídním čtenářském deníku). Knihu doneste ukázat a představte ji ostatním. Zaznít má:

jméno autora, případně i ilustrátora

literární druh (poezie, próza, drama) a žánr (dobrodružný, historický, horor, utopie....)

rok vydání knihy (+ u klasiky je dobré zmínit rok vydání originálu). 

představení hlavních postav. 

stručný nástin děje

subjektivní zhodnocení knihy (a zdůvodnění tohoto hodnocení :-)) - tj. nejen "kniha se mi líbila", ale taky proč se mi líbila.


Předem mi na whatsapp napište, o jaké knize budete mluvit. 

PŘIPOMÍNÁM

- úkol z minulého týdne