Čárka v souvětí podřadném

16.11.2022

Souvětí podřadné je spojení vět, při kterém se jedna věta (věta závislá) začleňuje do jiné věty (věty řídící) jako její větný člen (předmět, příslovečné určení, přívlastek, podmět).

Mezi větou řídící a větou závislou se vždy píše čárka, je-li věta závislá vložená, odděluje se čárkami z obou stran.

Souvětí podřadné může mít různé struktury:

  • jedna věta hlavní a jedna věta vedlejší - bude mezi nimi čárka: Ona ani nevěděla, kolik je hodin.
  • věta řídící, na ní závislá věta a na této větě závislá další věta (atd.) - opět bude čárka mezi větami na různé úrovni: Pamatuješ si toho řečníka, který nevěděl, jak má začít, když vystoupil na tribunu?
  • věta závislá taky může být vložená do řídící věty nebo mezi dvě věty řídící - opět čárka mezi větami na různé úrovni: Někteří ze svědků, kteří byli předvedeni na stanici, si ornament náramku nevybavili přesně. Bylo to v revíru, který patří známému, a všichni si to pamatují.
  • vedlejší věta může být vložená v pozici mezi vedlejší větou, na níž závisí, a hlavní větou - a opět čárka mezi větami na různé úrovni: Když zjistíme, kam odešel, možná se vše vysvětlí.
  • POZOR: spojení vět vedlejších na stejné úrovni se spojkou "a" - čárku ne! Pokud dvě věty vedlejší jsou na stejné úrovni, tzn. ani jedna z nich není větným členem té druhé, a jsou spojeny spojkou "a", čárku mezi nimi nepíšeme: Až přijde a až se přivítáme, musí mi všechno popořádku vypovědět.

Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky.

Nezapomeňte si připravit grafy vět z 0913-5, ať se můžeme věnovat psaní čárek.