Číslovky dvě, obě

17.05.2021

Číslovka jeden, jedna, jedno

  • Skloňují se jako ten, ta, to.
  • Př. jeden bez jednoho jako ten bez toho

Číslovky dva, oba
Mají zvláštní skloňování, viz tabulka:

rod mužský rod ženský rod střední
1. pád dva, oba dvě, obě dvě, obě
2. pád dvou, obou dvou, obou dvou, obou
3. pád dvěma, oběma dvěma, oběma dvěma, oběma
4. pád dva, oba dvě, obě dvě, obě
6. pád dvou, obou dvou, obou dvou, obou
7. pád dvěma, oběma dvěma, oběma dvěma, oběma

Číslovky tři, čtyři
Skloňují se podle vzoru kost (s několika výjimkami), viz tabulka:

tři čtyři
1. pád tři čtyři
2. pád tří, třech čtyř, čtyřech
3. pád třem čtyřem
4. pád tři čtyři
6. pád třech čtyřech
7. pád třemi čtyřmi

Číslovky pět až devadesát devět
Mají jen dva tvary: v 1. a 4. pádě jsou bez koncovky (pět, šest), v ostatních pádech mají koncovku -i (bez sedmi, o devíti, s padesáti pěti).

Číslovky, sto, tisíc, milion, miliarda

  • Sto se skloňuje podle město: sto bez sta jako město bez města.
  • Tisíc se skloňuje podle stroj: tisíc bez tisíce jako stroj bez stroje.
  • Milion se skloňuje podle hrad: milion bez milionu jako hrad bez hradu.
  • Miliarda se skloňuje podle žena: miliarda bez miliardy jako žena bez ženy.

Číslovky složené
Pokud jsou číslovky složené, skloňují se:

  1. všechny členy: bez dvou tisíc sedmi set padesáti osmi pracovníků
  2. jen poslední člen (resp. desítky a jednotky): * bez dva tisíce sedm set padesáti osmi pracovníků*

Číslovky řadové, druhové a násobné

  • Skloňují se podle vzorů mladý/jarní: ke druhému (jako mladému), se třetím (jako jarním).