Citáty

20.09.2021

Citát je doslovné znění z díla spisovatele, anebo doslovně zopakovaný výrok. Slouží k vysvětlení nebo potvrzení vlastního názoru.

Při citování se uvádí jak autor, tak i dílo, ve kterém se výrok objevil. Toto zejména platí u uměleckých děl, jako jsou části obrazů, scény z filmů nebo texty k písním.