Citáty

14.12.2021

Citát je doslovné znění z díla spisovatele, anebo doslovně zopakovaný výrok. Slouží k vysvětlení nebo potvrzení vlastního názoru. Většinou se uvádí v uvozovkách.

např.

"Vím, že nic nevím." - Sókratés

Při citování se uvádí jak autor, tak i dílo, ve kterém se výrok objevil (je-li to možné). Toto zejména platí u uměleckých děl.

Existuje několik důvodů proč používat citáty:

  • Pro objasnění významu nebo podpory vlastního tvrzení dílem, z kterého je citováno.
  • K poskytnutí dalších informací přímo z citovaného díla
  • Pro obohacení projevu (řečnický prostředek).

Citování z uměleckých děl s sebou bohužel přináší i mnoho potíží. Pokud k citátu není přiložen zdroj, většina čtenářů si myslí, že autor díla je současně i autorem citátu nebo je citát falešný. Zdroj je proto třeba uvádět!

U některých lidí se předpokládá, že jsou autory citátu, ale neexistuje žádný záznam výroku, v tomto případě se u citátu uvádí, že je autorovi pouze přisuzován. Mnoho citátů je takto přisuzováno špatným autorům a stává se, že samotný citát je slavnější než jeho autor. Skvělým příkladem je Winston Churchill, kterému je přisuzováno mnoho citátů o politice.

ÚKOL:

1. Přečti si citáty přisuzované slavnému řeckému mysliteli (filosofovi) Sókratovi. Originál k ofocení jsem vám nechala ve třídě na nástěnce.

2. Třemi různými barvami si zvýrazni:

- myšlenky, s kterými souhlasíš

- myšlenky, s kterými nesouhlasíš

- myšlenky, kterým nerozumíš

3. Vyber si tři myšlenky, které ti připadají nejzajímavější, a opiš si je jako citát, tj. v uvozovkách, v doslovném znění a s uvedením autora.

Příklad: "Vím, že nic nevím." Sókratés POZOR: První uvozovky mají být dole, bohužel mi to tady na webu nejde správně naformátovat.

Termín odevzdání: pondělí 20. 12. na whatsapp nebo na lekci v úterý 21. 12.