Co si zopakovat na závěrečnou práci?

24.05.2021

Mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, čas, rod, způsob

Shoda podmětu s přísudkem

Přídavné jméno - druh, vzor, pád, číslo

Číslovky - druh