Co si zopakovat na závěrečnou práci?

24.05.2021

větné členy - hlavní a vedlejší

vedlejší věty a jejich druhy

klasická doplňovačka na běžné gramatické jevy