!!! Domácí úkoly do 22. 11.

10.11.2020

Do 22. 11. mi pošlete vyplněný souhrnný test na straně 22 a 23. Pokud vám ještě chybí v sešitě nějaká cvičení na předchozích stránkách, tak si je také udělejte, zkrátka jako jsme to řešili na hodině :).

V souhrnném testu se objevují příklady z učiva mocnin a odmocnin, proto najdete ve článku "LEKCE Mocniny" videa, ve kterých se toto učivo probírá.