Doplněk

18.01.2023

Doplněk je rozvíjející větný člen, který závisí na slovese (zpravidla v přísudku), ale zároveň se vztahuje ke jménu (nejčastěji v podmětu nebo předmětu) a shoduje se s ním. Vyjadřuje vlastnost, kterou má toto jméno za jistého děje nebo která se mu jistým dějem přisuzuje.

  • můžeme se na něj zeptat dvěma otázkami současně (jen ty, které doplňují sloveso ve funkci přísudku),
  • Dědeček sedí u stolu shrbený, Přišel mi otevřít nahý (podobné jako příslovečné určení průvodních okolností, to se ale neshoduje - Dědeček sedí shrbeně, Přišel mi otevřít v županu)
  • Otec tam pracuje jako údržbář, Bratr odešel zklamaný, Zastihli jsme bratra už oblečeného, Hodnotím tu práci jako výbornou (práci), Umřel velmi bohatý, Stál nad ním pyšný, Vrátil se z lázní zdravý jako ryba, Padl k zemi mrtev, Odešel třetí / jako třetí, Pavla si vážím jako čestného člověka, Matka vynikla jako novinářka

Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky - přívlastek a doplněk