Druhy vět podle postoje mluvčího

08.02.2021

Myšlenka mluvčího může být vyjádřena různým typem sdělení - vět.

Věty podle postoje mluvčího dělíme na:

 • Oznamovací - prostě sdělení; věta končí tečou a má klesající intonaci.
 • Tázací - vyjadřuje otázku; končí otazníkem a intonace je stoupavá.
  • Doplňovací - odpovídáme celou větou
  • Zjišťovací - odpovídáme ano nebo ne
  • Vylučovací - vylučujeme jednu možnost ze dvou
 • Žádací
  • Rozkazovací - Zavři dveře!
  • Přací - Ať se vše podaří!
 • Zvolací - vyjadřují citový stav; může být původně jakéhokoliv druhu - Dnes je nádherně! To jste nevěděli dříve?!