Francouzština od Lenky - úvod

18.03.2020

DISTANČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ FRJ

Lenka Valentová

Čtěte ideálně s rodiči - Žáci jsou již ve věku přiměřeném pro distanční výuku formou on-line nástrojů. V duchu rčení "Všechno zlé je pro něco dobré" považuji tuto nutnost distančního vzdělávání za jedinečnou příležitost k osvojení netradičních učebních postupů a k posílení flexibilního fungování všech zúčastněných. V našem distančním kurzu se zaměříme především na rozvoj klíčových kompetencí (zejména pracovní a učební, posílíme také dovednosti elektronické komunikace) a reálií s menším akcentem na osvojování gramatiky a slovíček nežli tomu bylo v hodinách. Po obnovení výuky se naopak soustředíme právě na slovní zásobu a gramatiku.

Shrnutí prostředků naší komunikace:

1. Doma byste měli mít balíček se sešity atd.

2. S francouzštináři se v první fázi budeme kontaktovat prostřednictvím e-mailů (se všemi jsem již tento způsob spojení ověřila a v praxi využívala k zadávání práce týdne), skrze aplikaci Whatsapp či v rámci webových stránek třetího trojročí.

3. Dále se posuneme k on-line setkávání prostřednictvím aplikace Whatsapp (příp. jiné) v předem individuálně domluvené časy.

4. Využiji elektronické kvízy a testy.

Obsah dálkové výuky FRJ:

1. Průběžná práce v učebnici a cvičebnici s doporučenými daty vypracování.

2. On-line cvičení, kvízy a testy s vyhodnocením správnosti řešení.

3. Práce v pracovních listech s kontrolou správnosti řešení.

4. Poslech francouzských podcastů na vybraná témata.

5. Doplňkové materiály k samostudiu dle aktuální potřeby.

6. Eseje na smluvená témata.

7. Sledování písní, videí a filmů ve francouzském znění na základě předchozí domluvy + následné zpracování výstupů.

Způsoby ověřování žákovské práce a hodnocení:

1. Po obnovení výuky osobně zkontroluji, zda je veškerá zadaná práce z učebnice a pracovního sešitu vyplněná, a vyhodnotím běžným způsobem.

2. Hodnotit budu průběžně včasné odesílání úkolů a zadané práce - žáci budou pravidelně dostávat zpětnou vazbu.

3. Vypracuji tabulku, kam budu pravidelně zanášet výsledky plnění studijních povinností a procentuální výstupy on-line testů.

4. Jakmile se distanční výuka nachýlí ke konci, vyhodnotím celkové učební nasazení žáka a jeho spolupráci na dálku.