Graf věty jednoduché

25.01.2023

Úkol týdne

Část máte zadanou v Umíme česky,

část normálně na papír – vytvořte grafy souvětí z učebnice 87/3, 4