Recitace / Hradecký rukopis

07.03.2022

1. Připrav si recitaci básně, kterou sis vybral (Šrámek, Petrarka, Mácha, Nezval).

2. Přečti si úryvky z Hradeckého rukopisu (skladba Pekař) a staročeskou satiru básníků ze školy Smila Flašky z Pardubic (O ženě zlobivé). Visí na nástěnce a nechala jsem vám každému kopii u Markét.

Úkoly: 

1. Zjisti, z jakého století pochází Hradecký rukopis a kdo v té době vládl na českém trůnu.

2. Na Smila Flašku z Pardubic jsme již narazili v souvislosti s jedním žánrem, kterému se autorsky věnoval. O jaký žánr a které jeho dílo se jedná?

Sloh:

1. Dokonči svou úvahu nad vybraným Sokratovým citátem. 

A pošli mi svůj dopis Taťáně/Oněginovi.