Jak jsou silné tekutiny!

02.12.2022

17.2.2023 Prezentace projektů. Pošlete mi prezentace dopředu. 

Projekty

První verzi projektu mi pošlete do 10.2.2023 do půlnoci.

Termín zaslání první verze projektu je týden před prezentacemi, abych se k nim stihla vyjádřit než je budete přestavovat spolužákům. Prezentace jsou 17.2.2023

Kritéria hodnocení projektů:

  • včasný termín dodání
  • komunikace s učitelem při tvorbě. (zapracování připomínek a připravit si odpovědi na otázky, které Vám po přečtení prezentace pošlu.)
  • použití minimálně tří různých zdrojů, které budou uvedeny na konci prezentace.
  • použití vlastních slov v prezentaci. (Ne pouhé opisování nebo kopírování textů). Písemný projev stručný, nejlépe v bodech. Použití doprovodných obrázků.
  • Při prezentaci před spolužáky mluvit z hlavy, text na prezentaci mít jako oporu, ne ho číst. Bít připraven na možné dotazy spolužáků a učitele. (Samozřejmě není možné znát odpověď na všechno. Jde o to mít o tématu takové vědomosti, že ho budu umět spolužákům vysvětlit.) Prezentace by měla být na 5-10 minut.

Těším se na Vaše projekty

Lenka

Přikládám seznam témat.


Budeme se věnovat kapalinám a plynům. Prozkoumáme síly, kterými na nás působí, i vliv vnějších sil na tekutiny. Proč některé předměty plavou a jiné se potopí? Proč v počasí hlásí posun tlakové výše? Jaké síly působí na potápěče? ...

Úvodní prezentace

Gravitační síla a tlak

Vysvětli jsme si působení gravitační síly planety Země i ostatních těles. Vypočítali jsme několik příkladů na velikost gravitační síly, kterou jsou přitahována tělesa k Zemi. 

Přikládám prezentaci a příklady na téma gravitace a prezentaci s příklady i z řešením na téma tlak. Dále přikládám příklady, které jsme počítali jako opakování na prvním klubu v roce 2023 na téma tlak.

Hydrostatický tlak

Provedli jsme pokusy, které potvrdily, že hydrostatický tlak je větší, čím větší je hloubka. Dále jsme provedli pokus se spojenými nádobami a bavili se, proč je v nich hladina stejně vysoko. Přišli jsme na to, že kromě hloubky závisí hydrostatický tlak na hustotě kapaliny. Přikládám prezentaci.

Pascalův zákon

Provedli jsme pokus s uzavřenou plastovou lahví, na kterou jsme z venku zatlačili naší silou. Výsledek pokusu jsme porovnali s pokusem z minulého týdne na hydrostatický tlak. Zjistili jsme, že působením vnější tlakové síly na kapalinu v uzavřené nádobě se zvýší tlak v kapalině ve všech místech stejně. Což je znění Pascalova zákona. Shlédli jsme video ukazující fungování hydraulické ruky, která využívá znalosti Pascalova zákona. Také jsme odvodili, že poměr sil působících na písty v hydraulickém zařízení je stejný jako poměr obsahu pístů.

Archimedův zákon

Na vlastní tělo jsme vyzkoušeli jakou silou nadnáší voda plastový kelímek a korkový špunt. Zjistili jsme, že tato síla závisí na hustotě kapaliny a na objemu tělesa. Snažili jsme si formulovat znění Archimedova zákona: Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která je rovna tíze kapaliny tělesem vytlačené. 

ÚKOL na příští klub

Zbývá odpovědět na otázky: Co znamená tíha kapaliny? Kam se ve znění zákona schoval objem tělesa a hustota kapaliny?

Atmosférický tlak

Viděli jste video Rande s fyzikou, kde jsme se dozvěděli kolik vzduch váží a že atmosférický tlak působí všemi směry podobně jako hydrostatický tlak. Dokazoval to pokus starosty německého města Magdeburgu Otty von Guerickeho. Druhé video se týkalo Torricelliho pokusu, kde jsme zjistili, že atmosférický tlak vytlačí vodní sloupec do výšky 10 m. Na stejném principu funguje rtuťový barometr.  Bavili jsme se také o tom, proč se pod tíhou vzduchu nezhroutíme nebo proč se nezhroutí střecha domu. Souvisí to s tím, že atmosférický tlak působí všemi směry.

Jako přílohu vkládám prezentaci o Atmosférickém tlaku, kde najdete i odkaz na uvedená videa.

Dále vkládám odkaz na video učitele Petra Němce o atmosférickém tlaku a principu fungování barometru:

https://www.youtube.com/watch?v=9l91wOxE5vE