Sloh -Jak napsat článek a interwiew

22.02.2021

ČLÁNEK

PŘÍPRAVA

· Vybereme správné téma, pokud možno takové, o kterém něco víme

· Uvědomíme si, do jakého média píšeme, jinak budeme psát článek do seriózního tisku, jinak do bulváru

STRUKTURA

  • Nadpis - měl by upoutat a současně vyjádřit, o co v článku půjde. I u nadpisu záleží na tom, pro jaké médium píšeme. Nadpisy v bulváru bývají často zavádějící, toho se raději vyvarujte. (Vraťme děti do škol, Ztracená generace, Vylézají z pyžam?)
  • První věta a první odstavec je zásadní. Musíme upoutat, říct to nejdůležitější, aby i čtenář, který už dál číst nebude, věděl, o co jde. (Už téměř rok neprobíhá výuka ve školách standardně. Podle psychologů má tento fakt neoddiskutovatelný vliv na dětskou psychiku.)
  • Do článku patří fakta, ne vaše názory, pokud jde o článek o nějaké události, je třeba uvést KDO, KDY, KDE, KOLIK...
  • V článku můžeme uvést i to, co nám někdo řekl. V tomto případě (na rozdíl od interwiew) bude přímá řeč v uvozovkách a bude za ní uvozovací věta. ("Byli bychom rádi, kdyby se děti vrátily do škol, ovšem testy jaksi nejsou k mání," řekl nám ministr školství.)
  • V závěru shrňte, co jste napsali v článku.

NA CO SI DÁT POZOR

Snažte se být objektivní, ověřujte si údaje, používejte fakta. Nepište nudně, nezacházejte do zbytečných podrobností. To, že píšeme spisovně ještě neznamená, že to musí být nuda-

FORMÁLNÍ STRUKTURA

  • Pište spisovným jazykem, v přímé řeči můžete použít i hovorová slova.
  • Text rozdělujte do odstavců - jedna myšlenka = jeden odstavec.


INTERWIEW

PŘÍPRAVA

· Vybrat správného člověka, který má co říct

  • Zjistit si o něm základní informace, jinak nevíme, na co ptát. (není nutno znát vše, protože pak nemáme potřebu se ptát)

STRUKTURA

  • Perex - vysvětlíme o koho jde a proč rozhovor děláme

· Otázky a odpovědi (Jednoznačně nejpodstatnější je dobře formulovaná první otázka, která musí vycházet z toho, o čem rozhovor má být.) Co závěr rozhovoru?

  • Závěr musí být jednoznačná tečka, která musí vypadnout z toho člověka.

NA CO SI DÁT POZOR

Nepřehánět to s tou přípravou.

Není třeba se podbízet, ale zase ani útočit.

Nepíšeme přesně to, co onen člověk řekl, text upravíme, (zvlášť, pokud jsme dělali rozhovor ústně) aby dával hlavu a patu, ale samozřejmě neměníme smysl. Někdy bývá zvykem dát zpovídanému konečnou verzi přečíst, abychom nenapsali něco, co jsme jen špatně pochopili.

FORMÁLNÍ STRUKTURA

Perex - oddělíme od ostatního textu, můžeme napsat třeba kurzivou.

Otázky píšeme tak, aby se jednoduše poznaly od odpovědí - můžeme je psát třeba tučně, odpovědi normálně.

Přestože jde o přímou řeč, nepoužíváme uvozovky ani uvozovací věty.