Opakování

11.08.2021

Prosím, zopakujte si učivo, které budeme potřebovat. 

1.-pádové otázky

2.-slovní druhy

3.-vyjmenovaná slova

jednotlivá cvičení si vyhledej na:

https://www.pravopisne.cz/