Charakteristika

21.09.2021


Prostuduj si rozdíl mezi charakteristikou přímou a nepřímou, vnitřní a vnější.

Charakteristika

Charakteristika je popisný slohový útvar, který zachycuje povahové vlastnosti člověka. Všímá si jeho vztahu k lidem, zájmů a schopností, vztahu k povinnostem nebo například práci.

  • Přímá - vlastnosti charakterizované osoby se vyjadřují přímo, např. "Jana je pečlivá.
  • Nepřímá - při charakteristice se uvádí příklady jednání, ze kterých vlastnosti nepřímo vyplývají, např. "Každému do očí řekl, co si o něm myslí.", "Babička nikdy neseděla s rukama v klíně, vždy se chopila nějaké práce."
  • Vnější - popisuje vnější vzhled: "Má modré triko a černé kalhoty."
  • Vnitřní - popisuje vnitřní vlastnosti osoby, o které se mluví: "Je to hodný a milý člověk."

Příklad charakteristiky např.: https://www.ucseonline.cz/slohovky/charakteristika/

ÚKOLY

Vypracuj úkoly ze stran 16 a 17 s výjimkou úkolu c na str. 17.