Aktuality

01.11.2023

Zde najdete důležité datumy a aktuální informace o lekcích Zeměpisu.

Harmonogram 4.bloku Lidé na zemi

Budeme se věnovat tématům: Lidská sídla, Surovinové a energetické zdroje, Geopolitika

Poslední možnost zakončit blok projektem, esejí nebo testem je 10.6.

Pokud máš problém s povinností spojenou s ukončením bloku, kontaktuj svou učitelku!

7.třída zakončení 4.bloku: Projekt Dvorek

8.třída a 9.třída  zakončení 4.bloku: 

  • projekt na téma geopolitika, nebo urbanizace, nebo hospodářství
  • projekt dvorek
  • testem
  • esej na téma z geopolitiky, urbanizace, hospodářství

Prezentace - projekty

Cílem je seznámit spolužáky s jedním z témat a vytvořit pro spolužáky úkol, který budou moci na hodině splnit. Představuji si to jako propustku.

Vyber si téma, které tě zajímá a seznam s nimi spolužáky. Vymysli pro ně úkol. 

Příklady témat: 

Urbanizace v ... (doplň název státu či kontinentu)

Politická situace v ... (doplň název státu či kontinentu)

Konflikt v ... (doplň název státu či kontinentu)

Vyber si nějakou důležitou surovinu (uhlí, ropa, vzácné kovy, ... ) a představ nám, kde a jak se získává, kde se pak zpracovává a na co ji potřebujeme.

Zhodnoť nebo porovnej energetické zdroje (obnovitelné a neobnovitelné) ve vybraných státech/oblastech. 


Esej

Místo testu můžeš psát esej. Vyber si některé z témat (viz. projekty), kde se ti bude dobře hledat klady a zápory, výhody a nevýhody, pro a proti. Cílem je podívat se na téma z různých úhlů.

Kritéria hodnocení eseje:

1. Esej je psána celými větami (1b)

2. Esej má 150 - 200 slov (1b)

3. Součástí je přehled informací o zeměpisné oblasti, o které budeš psát. Nepočítá do počtu slov. : Světadíl, upřesnění místa (stát, oblast např. východní Asie), další důležité informace (např. státní zřízení, klimatické podmínky, typ krajiny) dle výběru tématu (3b)

4. Součástí je vyplněný T-graf, v každém poli je nejméně jedna informace. Přičemž celkem by jich mělo být v grafu minimálně pět. Slova v diagramu se nepočítají do počtu slov. (6b)

pozn. T-graf slouží k rozdělení informací na výhody a nevýhody či pro a proti.

5. Vlastní esej obsahuje 4 části (8b):

  • Úvod (Proč jsem si téma vybral/a?)
  • Jaké vidím nevýhody či zápory u daného tématu.
  • Jaké vidím výhody či klady u daného tématu.
  • Závěr (Zhodnocení tématu: Je to pro lidi v oblasti dobré nebo špatné? Jak to ovlivňuje budoucnost oblasti? Ovlivňuje to nějak celý svět?)

6. Esej obsahuje slova/informace z vyplněného T-grafu. (6b)

7. Odpověď na bonusovou otázku není povinná (5b)

Samozřejmostí je, že informace v eseji jsou pravdivé a z více zdrojů.