KLUB 1 - VŠECHNO :)

09.12.2021

Úvod

V prvním klubu jsme probírali spoustu základních kamenů pro budoucí práci ve fyzice. Seznámili jsme se s veličinami a jednotkami, takže víme, že se "písmenek" ve fyzice a vlastně i v matematice nemusíme bát. Naopak :). Převody jednotek už umíme z matematiky, takže těmi jsme se moc nezabývali. Známe Soustavu SI a základní jednotky, které se k ní vážou. Umíme počítat rychlost, dráhu i čas rovnoměrného přímočarého pohybu včetně práce se vzorci, umíme také měřit a počítat hustotu, objem a hmotnost na naprosto stejném principu. V neposlední řadě také víme, jaká jsou skupenství, jak se chovají dané látky, když jsou v daném skupenství, a jaký význam má ve fyzice teplo, jeho vedení a předávání. To, že umíme rozlišovat látky a tělesa je samozřejmost. 

Prezentace a pokusy z hodin

Prezentace jsou k dispozici zde:


Pokusy v hodinách nebudou nijak replikovány na webu, rád bych, aby kouzlo provádění pokusů v hodině zůstalo kouzlem. Pokud jste někdo chyběli na nějaký pokus a otužite si ho doma vyzkoušet, neostýchejte se zeptat, rádi vám my, kdo jsme na hodině byli, poradíme :).

Kredity

V průběhu klubu jste mohli (a stále můžete) získat kredity následujícím způsobem:

Aktivita v hodině (bude řešeno na hodině na konci pololetí) - až 20 kreditů

Pracovní list na měření při experimentech z hodin (rychlost, čas, hustota, ...) - 2x10 kreditů

Velký projekt - prezentace - 30 kreditů

Pracovní list na práci se vzorci - 2x10 kreditů

Experiment v hodině vedené vámi - 20 kreditů

KREDITY Z PRACOVNÍCH LISTŮ VÁM MŮŽOU BÝT ZAPOČÍTÁNY JEN TEHDY, KDYŽ JE BUDETE MÍT ULOŽENÉ V PORTFOLIU.

Videa

Zde jsou videa v pořadí, ve kterém se nachází daná látka v textu "Úvod"