Pravopis: bě/bje, vě/vje, mě/mně

08.11.2022

Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky.

Pracovní list

Nezapomeňte taky poslat (do neděle) vyplněný pracovní list (problematická vyjmenovaná slova, ci/cy, ovi/ovy). Za 2 kredity.