Shoda přísudku s podmětem II

23.11.2022

Připomeňte si, jak se chovají následující slova, jsou-li podmětem:

1. Sněhuláci, (papíroví) draci, i (plyšoví) medvídci jsou rodu mužského životného, proto je v přísudku -i (byli).

2. Rodiče a lidičky jsou také rodu mužského životného, proto je v přísudku -i (byli).

3. Koně ve významu "živá zvířata" jsou rodu mužského životného, proto je v přísudku -i (byli);

koně ve významu "neživá věc" (např. šachy) jsou rodu mužského neživotného, proto je v přísudku -y (byly).

4. Chyták všech chytáků: dni jsou, stejně jako dny, rodu mužského neživotného, a proto mají v přísudku -y (dni plynuly, dny plynuly);

životným protějškem je básnické slovo dnové, jež má v přísudku -i (jeho dnové se naplnili).

Shoda přísudku s podmětem několikanásobným

Pravidlo o přednosti rodů – algoritmus určování shody:

1. Je-li v podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného, v přísudku je -i.
2. Jestliže jsou všechna podstatná jména v podmětu rodu středního & v množném čísle, je namístě koncovka -a. (Každá část podmětu musí splňovat tuto dvojpodmínku, aby bylo v přísudku -a.)
3. Ve všech ostatních případech píšeme v přísudku -y.

Pravidlo o přednosti rodů můžu použít bez ohledu na to, jestli je ve větě první přísudek a až pak podmět, nebo naopak.

Chci-li naopak řídit shodu jménem v podmětu, které je nejblíž přísudku, musí být ve větě nejprve přísudek a až za ním následuje podmět.


Procvičování: