Slovotvorný rozbor

08.11.2022

Při slovotvorném rozboru nás zajímá, jak bylo slovo utvořeno.

K nově utvořenému odvozenému slovu hledáme základové slovo, z něhož nové slovo vzniklo. Pak už stačí jen najít slovotvorný základ, tedy část, kterou má základové i odvozené slovo společnou, a slovotvorný prostředek, tedy část, která nové slovo vytvořila. Slovotvornými prostředky bývá přípona, koncovka, předpona, spojovací samohláska (u složenin) nebo kombinace těchto prostředků. Při tvorbě slova může někdy dojít k hláskové změně (typicky ch → š, h → ž, ů → o, é → e atd.).

Zkuste si procvičit jednotlivé pojmy slovotvorného rozboru a rozboru stavby slova v tomto cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/769


Úkol týdne

Slovotvorný rozbor následujících slov: hvězdář, hvězdárna, tamější, učitel, učitelka, čestnost, školník, soudkyně, kominík, ovčín, kamarádství. Vyfotit a poslat do neděle. Za 2 kredity.

Pracovní list

Nezapomeňte taky poslat (do neděle) vyplněný pracovní list (homonyma, antonyma, synonyma, frazeologismy). Za 2 kredity.