Kyseliny a zásady. Roztoky

25.03.2022

Vkládám prezentaci ke kyselinám a zásadám. Při hodině jsme prošli jen její první část, slidy k výpočtům jsme při hodině neprocházeli, ale asi se k nim vrátíme. Každopádně při hodinách počítat budeme.