La cuisine

22.02.2021

V této sekci naleznete doplňující slovíčka, cvičení a další na téma la cuisine (le repas).


Následující 2 dokumenty jsou oskenované z obrázkové knihy francouzských slovíček


Další soubory jsou cvičení z učebnice Vocabulaire progressif. Vybrané sekce se zaměřují na slovní zásobu na téma potraviny, nákupy a jídlo


V následujícím videu si procvičte porozumění mluvenému slovu