Literární druhy a žánry beletrie

26.02.2021

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.
Můžeme taky členit na: próza, poezie, drama.

Není to vzájemně nahraditelné. Můžeme mít lyrickou prózu (méně časté) i epickou poezii (např. balady).

PRÓZA je souvislý text dělený do odstavců, kapitol, případně dílů. Podobá se běžnému vyjadřování. Používá se v něm přímá řeč, popis děje i prostředí.
POEZIE je psána ve verších, které sespojují do slok. Verše se mohou, ale nemusí rýmovat, mívají určitý rytmus. Často se v ní vyskytují nezvyklé výrazy.
DRAMA je psáno pomocí dialogů, jen občas doplněných scénickými poznámkami. Dělí se na scény a jednání. Je určeno pro to, aby se hrálo na jevišti.

Ukázka pro lepší zapamatování

Rozdíl mezi jednotlivými literárními žánry je hezky vidět, pokud si vezmeme jedno téma zpracované všemi třemi literárními druhy. Podívejme se například na příběh o sedmi kůzlátkách, která chtěl sežrat vlk.

Pokud ho zpracujeme v próze, vypadá nějak takto:

Jednoho dne se koza vydala do města na trh.
"Ne abyste otevřely vlkovi," napomínala své děti ještě před odchodem.
"Neboj, maminko, dáme si pozor!" slibovala kůzlata jedno přes druhé. Když se ale za kozou zavřela vrátka, na vlka úplně zapomněla a dala se do hraní.

V poezii si vypůjčíme zpracování pohádky od básníka Františka Hrubína:

Koza praví kůzlatům:
"Budu dlouho mimo dům,
buďte hodná, neperte se,
vlk to všechno slyší v lese!"

Máma z vrátek ještě není,
už se perou o lupení:
"Mé je, mé, mé je, mé!"
"Né-e né, né-e né!"

Jako drama by tato scéna mohla vypadat například takto:

Obraz 1 V chaloupce
Malý útulný pokojík zařízený jako obývací pokoj. Po místnosti pobíhá sedm nezbedných kůzlátek. U dveří stojí stará koza, z věšáku si bere kabát a na záda si dává nůši.

KOZA: Buďte tady hodná, moje kůzlátka. Musím dojít něco nakoupit. (Zamyšleně se podívá na skotačící děti.) Dejte si pozor na vlka, nepouštějte ho dovnitř!
BÍLÉ KŮZLE: Ano mami.
STRAKATÉ KŮZLE: Neboj se, nejsme hloupá.

Koza se usměje, otevře dveře a vychází ven. Na prahu se ještě otočí a pohrozí kůzlatům zdviženým kopýtkem. Ta se však na ni ani nepodívají a zapnou si hned televizi. Za chvíli se ozve bouchání na dveře.VLK (*ženským hlasem): Kůzlátka, děťátka, to jsem já vaše maminka.

Dělení na epiku, lyriku a drama

EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj, příběh

Prozaická:

 • povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Saki) - kratší útvar, jednoduchý děj, málo postav, postavy se nemusí vyvíjet.
 • novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem, bývá konfliktnější než povídka.
 • román (J. R. Tolkien, J.K. Rowlingová) - delší literární útvar, osudy mnoha postav, postavy se vyvíjí. Může mít více dějových linek.

Hranice mezi povídkou, novelou a románem nejsou vždy tak úplně jasné.

Veršovaná nebo prozaická:

 • báje = mýtus. Obvykle neznáme autora. Vystupují zde bohové, polobohové, vypráví např. o stvoření světa, vysvětluje některé přírodní jevy apod. (Staré řecké báje a pověsti)
 • pohádka - původně ústní lidová slovesnost. Není spojena s konkrétním místem ani časem, vyskytují se v ní nadpřirozené postavy nebo princezny a králové. Dobro většinou vítězí nad zlem. Někteří autoři je sbírali (Božena Němcová, Karel Jaromír Erben), jiní psali vlastní (Jan Drda, Hans Christian Andersen).
 • pověst - fantastické prvky, vázané k existující osobě či lokalitě. Mívají přesah do dneška - Od těch dob na zámku straší. Alois Jirásek (Staré pověsti české)
 • bajka - krátký alegorický příběh s ponaučením ve kterém vystupují zvířata, která se chovají jako lidé; Ezop, Jean de la Fontaine, Rudyard Kipling (Bajky a nebajky)

Veršovaná:

 • epos - obsáhlá skladba s chronologicky popsaným dějem; Illias a Odyssea, Epos o Gilgamešovi
 • legenda - o životě světce; Legenda o sv. Kateřině, Život sv. Václava
 • balada - napínavá báseň s dějem a většinou tragickým koncem - Karel Jaromír Erben

LYRIKA - nemá děj, vyjadřuje pocity, navozuje atmosféru, zachycuje náladu

 • Píseň - určená ke zpěvu
 • Óda - rozsáhlá oslavná báseň
 • Elegie - truchlivá báseň, Ovidius - Žalozpěvy
 • Epigram - krátká satirická báseň; Karel Havlíček Borovský
 • Pásmo - moderní žánr poezie; Guillaume Apolinaire
 • Žalm - známý především z Bible
 • Sonet - 14 veršů; Francesco Petrarca, William Shakespeare

DRAMA - je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav

 • Tragédie: hra s tragickým koncem, často končí smrtí jedné či spíše několika postav; Romeo a Julie - William Shakespeare
 • Komedie: humorná divadelní hra; Lakomec - Moliere