Literární okénko: Ivan Olbracht - Biblické příběhy

04.01.2022

Přečti si převyprávění starozákonního příběhu o králi Šalamounovi z pera Ivana Olbrachta a vypracuj úkoly. 

Sdílej mi fotku do pondělí 10. 1. nebo přines na další hodinu.