Literární okénko: Sofoklés - Antigona

08.12.2021

Ve škole jsem vám na nástěnce nechala nové literární okénko - úryvky z divadelní hry (tragédie) Antigona (442 - 441 př. Kr.) od řeckého dramatika Sofokla. Příběh vychází z řecké báje a navazuje na báji o Oidipovi (Antigona byla Oidipovou dcerou). Příběh si můžeš připomenout v Peškových Starých řeckých bájích a pověstech nebo si pustit slovenský animák na toto téma: https://www.youtube.com/watch?v=msY7uLLNoWU

Přečti si dialogy postav a odpověz na otázky:

1. Jakým jazykem byla hra napsána v originále?

2. Jak bys charakterizoval Antigonu? Uveď několik přívlastků, použít můžeš i přirovnání (např. statečná jako....)

3. V čem je konflikt této tragédie aktuální dodnes? 


Úkol mi pošlete na WhatsApp do pondělí 13. 12. K NĚMU ROVNOU PŘIPOJTE I ÚKOL Z MINULÉHO TÝDNE!

Udělej zápis o přečtené knize z doporučené četby do třídního čtenářského deníku a připrav si prezentaci knihy - prezentace budou probíhat hned po Vánocích.