Úvod do literární teorie

02.11.2021

Ahoj, prostuduj si následující informace o tom, co je literatura, jak se dělí a proč ji lidé vůbec píšou (jaké má funkce). 

Název literatura pochází z latinského slova littera = písmeno, můžeme tedy říct písemnictví = veškeré písemné záznamy.

Dělení literatury

  • umělecká (krásná, beletrie) - zaměřená na estetický zážitek, k pobavení, rozptýlení, úvahám o životě.
  • publicistická - přináší především aktuální informace, ale i subjektivní hodnocení autora, vede k zamyšlení - fejetony, reportáže. Některé z těchto druhů už se mohou prolínat s literaturou uměleckou.
  • odborná - zaměřená na poznání, poučení sdělení; obsahuje ověřitelné poznatky. Vyznačuje se věcností a tlumočením faktických poznatků. Patří sem např. encyklopedie i učebnice.

Do literatury můžeme zařadit i další texty, např. náboženské spisy, korespondenci nebo věcné písemnosti (vyhlášky, zákony...)

V užším smyslu vnímáme jako literaturu jako literaturu uměleckou.

Význam a funkce umělecké literatury

  • estetická - tlumočí pojetí krásy, vzbuzuje pocit krásy.
  • citový vliv - obohacuje a rozvíjí lidské smysly.
  • formativní a informační funkce:
  • vzdělávací, poznávací - rozvíjí schopnosti myšlení a vyjadřování čtenáře;
  • výchovná - pomáhá vytvářet morální a estetické hodnoty, působí zpětně na život;
  • společenská - upozorňuje na závažnější společenské problémy, varuje před nebezpečím;
  • zábavná - poskytuje pobavení, uvolnění.

Ne každá kniha plní všechny funkce, některá může být ryze zábavná. Sice to ještě pořád nemusí znamenat, že je to kniha špatná, ale je dobré, když plní funkcí víc. Opravdu kvalitní literatura to dělá nenásilně. (Např. už pohádky nám vštěpují morální zásady jako: Je dobré pomáhat druhým, zlo se nevyplácí... apod., v knize z lékařského prostředí se nenásilně dozvíme o lékařských postupech, v knize odehrávající se v cizích zemích a kulturách se dozvíme o jiném způsobu života.)


Dobrovolný úkol: Zpracuj informace do myšlenkové mapy (3 kredity).