Myšlenkové mapy II a Epos o Gilgamešovi

19.10.2021

Na lekci jsme si ukazovali, jak vytvářet myšlenkové mapy. Použila jsem program mindmeister.com, ale existují i jiné. Najdi si takový, který ti bude vyhovovat.

Za úkol máš tentokrát toto:
1. Vypracuj na papír nebo v počítači myšlenkovou mapu na témata:

  • bajka
  • esej
  • pohádka


V mapě použij 3 kategorie (bubliny): literární žánr, historie, autoři a informace k nim doplň dle Wikipedie. Uveď alespoň dva české a dva světové autory.

Mou vzorovou myšlenkovou mapu k bajce najdete na fotkách.


2. Přečti si nové literární okénko - EPOS O GILGAMEŠOVI.

Okénko visí ve třídě na nástěnce. Tentokrát jde o úryvek z nejstaršího dochovaného epického literárního díla - z Eposu o Gilgamešovi.

Promysli si odpověď na otázku pod textem.


3. Oprav si charakteristiku podle osnovy, kterou jsme společně vytvořili. Termín odevzdání úkolů: sdílej mi ofocené do pondělí na whatsapp nebo dones v úterý na lekci.


3. Napiš jednou, dvěma větami, jaké poučení má předat čtenáři bajka Ivana Olbrachta O ptáku, který přesvědčoval. 

DOBROVOLNÉ ÚKOLY (za extra kredity):

  • Natrénuj si přednes literárního okénka. :-)
  • Zapoj se do psaní třídní kroniky.
  • Čti a vyplňuj čtenářský deník.
  • Odprezentuj spolužákům nějakou přečtenou knihu ze seznamu doporučené četby.
  • Vyber si báseň k recitaci a natrénuj ji. Nabídka básní visí na chodbě (To jsou ty bílé kartičky zavěšené kolíčky na šňůře.)
  • Nebo vymysli něco jiného.... :-)