Nahosemenné rostliny

22.01.2021

Nahosemenné rostliny jsou dokonalejší než rostliny výtrusné.

Místo květů mají nejčastěji šištice toho, anebo onoho pohlaví.

Samčí šištice jsou složené z prašných plodolistů.

Samičí šištice jehličnanů jsou složené z dřevnatých šupin.

Semeno je holé - tvoří semeno s křidýlkem.

U cykasů jsou semena na okrajích volných plodolistů, uspořádaných v rozložené šroubovici.

U jinanu je semeno na stopce, zcela holé, a přitom s dužnatým osemením (takže se zdá být peckovicí, kterou ovšem není).