Obohacování slovní zásoby

27.09.2022

Opakujeme způsoby obohacování slovní zásoby:

  • tvoření slov:
  •    a) odvozování - nové slovo vznikne odvozením z jiného, tzv. základového slova pomocí předpon, přípon a koncovek,
  •    b) skládání - nové slovo vznikne spojením dvou nebo více základových slov, někdy tato dvě slova bývají spojená pomocí -o- nebo -e- (velkoměsto, dějepis),
  •    c) zkracování,
  • přejímání z cizích jazyků,
  • přenášení významu (metafora, metonymie),
  • tvoření sousloví.

Vzpomeňte si!

Zkuste si vybavit, co to je slovotvorný základ, slovotvorný prostředek, slovotvorný rozbor – a jak se při slovotvorném rozboru postupuje. Nezapomeňte ani na odvozené slovo, základové slovo, hláskové změny, k nimž může při tvoření slov docházet.


Úkol týdne:

Je zadaný v Umíme česky.

Nezapomeňte taky domácí úkol z hodiny – Markéta s vámi udělá kontrolu.