Odvozování podstatných a přídavných jmen

07.12.2022

Odvozování podstatných jmen

Zde podrobnější přehled:

Odvozování přídavných jmen - vybrané pravopisné problémy

Znalost slovotvorby nám může pomoct při rozhodování, jak se dané slovo správně píše.

Například slovo kamenný (se dvěma "n"),

základové slovo: kámen,slovotvorný prostředek: přípona -

Jak poznám, že jde o příponu -ný, a nikoli jen -ý? Podle jiného slova tvořeného stejným způsobem, např. dřevěný = dřevo + ný.

Naopak přídavná jména odvozená od názvů živočichů se tvoří jen koncovkou , a proto pes→psí, ryba→rybí a dále havran→havraní, jelen→jelení (jen s jedním "n").

Oblíbený chyták - slovo tamější = tam + ější,

významnější = významný + ější (proto "mně"),

strmější = strmý + ější (proto jen "mě").

Na další příklady určitě přijdete sami.


Procvičování

Vyber si zde:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=7&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=03.+Tvo%C5%99en%C3%AD+slov#selid

Ve škole na nástěnce stále visí dobrovolný pracovní list za dva kredity.