Opakování z první hodiny

19.09.2021

V rámci opakování budeme ve středu 22. 9. psát diktát z číslovek 0-20. Všichni byste je měli mít zapsané ve svých zápiskách.

Také jsme na hodině zopakovali slovesa être, avoir či parler. A v neposlední řadě jsme si také zopakovali i členy a jejich používání. Vše bylo z učebnice, z kapitol, které jsme probírali minulý školní rok.