Opakování gramatických jevů v textu

28.02.2022

Pokud potřebuješ zkontrolovat text, je dobré postupovat:

1) překontrolovat velká písmena a znaménka na konci vět

2) přečíst po slabikách - zaměřit se na délku slabiky - doplnit tečky čárky nad písmeny ve slově

3) přečíst se zaměřením na gramatické jevy

4) přečíst, zda věty dávají smysl


Zkus si napsat diktát a udělej kontrolu-https://www.pravopisne.cz/2011/12/zvukovy-diktat-pro-druhy-stupen-zakladni-skoly-2/