Opakování - větné členy

01.02.2023

Základními větnými členy jsou podmět a přísudek, je mezi nimi vztah přisuzování (predikace).

Rozvíjejícími větnými členy jsou: předmět, příslovečné určení, přívlastek a doplněk.

Podrobněji o jednotlivých větných členech viz https://www.montessorislanydoma.cz/8-rocnik3/

Mezi větnými členy také může existovat vztah přistavování, jedná se o vztah dvou (nebo i více) členů, které označují tutéž skutečnost; tradičně hovoříme o přístavku.


Úkol týdne

Opět testy.

Na nástěnce v Umíme to máte doporučená cvičení.