Opakování výpočtů krychle a kvádru, stupňování přídavných jmen - opakování, pohlavní soustavy a menstruační cyklus

06.06.2020

Opakování stupňování přídavných jmen - pozor na zdvojené souhlásky.

U přídavných jmen rozlišujeme 3 stupně:

 • 1. stupeň: základní míra vlastnosti (mladý, červený, velký),
 • 2. stupeň: vyšší nebo nižší míra vlastnosti (mladší, červenější, větší),
 • 3. stupeň: nejvyšší nebo nejnižší míra vlastnosti (nejmladší, nejčervenější, největší).

Co se týče pravopisu, dáváme si pozor zejména na rozdíl kdy psát -š- a kdy -č-?. Ve 2. stupni to vypadá takto:

 • Písmeno -š- píšeme ve většině případů, 2. stupeň je totiž nejčastěji tvořen příponami -ejší, -ější nebo -ší (veselejší, červenější, hrubší).
 • Písmeno -č- píšeme pouze u malé skupiny přídavných jmen, které splňují obě následující kriteria:
  • mají právě 2 slabiky,
  • v základním tvaru jejich základ končí na -k-.
   • Př: hebký - hebčí, tenký - tenčí, měkký - měkčí.

Pro 3.stupeň je stejný pravopis jako u 2. stupně, přidáváme pouze předponu nej- (tenký - tenčí - nejtenčí, veselý - veselejší - nejveselejší).


Pohlavní soustavy, menstruační cyklus - prosím, zachovejte klid a uvědomte si, že je tato soustava součástí našich těl, stejně jako ucho nebo pupík.  

MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

Pohlavní soustava muže zajišťuje tři základní funkce:

 1. tvorbu mužských pohlavních buněk, spermií - proces spermiogeneze (viz níže);
 2. tvorbu testosteronu - mužského pohlavního hormonu;
 3. uskutečnění pohlavního spojení - koitus.

Mužské pohlavní orgány lze rozdělit na:
vnitřní: pohlavní žlázy (gonády) - varlata a vývodné pohlavní cesty - nadvarlata, chámovody, semenné váčky (syn. měchýřkovité žlázy) a prostata - předstojná žláza;
vnější - šourek (scrotum), penis (pyj) s částí močové trubice.

Mužské pohlavní orgány se tvoří od 7. týdne vývoje plodu, a to na podkladě genetické informace, který vychází z chromozomu Y.

ŽENSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

Pohlavní soustava ženy zajišťuje několik základních funkcí:

 1. Tvorbu (oogenezi) a zrání vajíček.
 2. Produkci ženských pohlavních hormonů.
 3. Uskutečnění pohlavního styku (koitus).
 4. Dojde-li k oplození vajíčka, vytváří vhodné prostředí pro vývoj plodu a jeho porod.

Pohlavní orgány ženy můžeme rozlišit na vnější a vnitřní.
1. Vnitřní pohlavní orgány - vaječník
(ovarium), vejcovod (tuba uterina), děloha (uterus) a pochva (vagina).
2. Vnější pohlavní orgány - velké stydké pysky
(labia pudendi majora) a malé stydké pysky (labia pudendi minora), poštěváček (klitoris).