Početník 2 - videa k vyplnění

14.06.2022

SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ:

KONSTRUKCE TROJÚHELNÍKŮ a ROVNOBĚŽNÍKU:

ČTŘÚHELNÍKY, MNOHOÚHELNÍKY