Podmět

14.03.2022

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. Spolu s přísudkem je základním větným členem.

Slovní druhy v podmětu

Podmětem je nejčastěji jméno, zejména podstatné jméno nebo zájmeno, v pozici podmětu se však může uplatnit libovolný slovní druh.

Příklady:

  • Otec (podstatné jméno) pracuje.

  • Poslední (přídavné jméno) se připraví.

  • Chybovat (infinitiv slovesa) je lidské.

  • Ne (částice) je mé poslední slovo.

  • To tvé věčné ale (spojka) mě unavuje.

Typy podmětu

Nevyjádřený podmět

V češtině je podmět často nevyjádřený. V 1. a 2. osobě je nevyjádřený podmět základním typem podmětu; osobu zpravidla jednoznačně určuje koncovka slovesa:Dokážu to (první osoba). Dokážeš to (druhá osoba). Podmět se v těchto osobách vyjadřuje pouze tehdy, pokud ho chceme z nějakého důvodu zdůraznit: Ty to dokážeš!

Ve 3. osobě se podmět nevyjadřuje, pokud je znám z předchozí situace nebo kontextu. Často se nevyjadřuje všeobecný podmět, který označuje nekonkrétní osobu nebo skupinu osob: Byla tak lehká, že by ji na jedné ruce unesl ("někdo"). Tak nám zabili Ferdinanda ("oni"). Nevyjádřený je také podmět neurčitý: Hrklo ve mně. Je mi chladno.

Rozvitý podmět

Podmět, na nějž se neváží další větné členy se nazývá holý: Petr jede na kole.

Podmět s dalšími větnými členy je rozvitý podmět neboli podmětová část věty: Náš milovaný syn Jan Novák mladší, chlouba naší rodiny, spáchal zločin.

Pokud je v podmětu spojeno několik výrazů, které označují různé jevy skutečnosti, jde o podmět několikanásobný.

Jednotlivé členy několikanásobného podmětu mohou být navzájem spojeny různými způsoby:

  • Petr, Pavel a Adam mě mají rádi.

  • To okno rozbil buď Petr, nebo Anička.

  • Ne my, ale naše děti ponesou následky.

  • Tatínek s maminkou jdou spát.

Procvičení - https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=05.+Podm%C4%9Bt+-+druhy#selid