Podmiňovací způsob; jakoby × jako by

08.02.2023

Podmiňovací způsob přítomný vyjadřuje podmínku splnitelnou v přítomnosti nebo budoucnosti.

Tvoří jej pomocné sloveso být (bych, bys, by...) + příčestí činné (viděl, slyšel, dělal...).

Podmiňovací způsob minulý vyjadřuje podmínku v minulosti nesplněnou nebo nesplnitelnou.

Tvoří jej byl (byla, bylo...) bych (bys, by...) + příčestí činné.

Tvar podmiňovacího způsobu může být spojen se spojovacím výrazem a, kdy - aby, kdyby.

Např. Co by si počal, kdyby se rozstonal. - rozstonal by se


Jakoby × jako by

Oba výrazy jsou si významově velmi blízké, vyjadřují podobnost či přibližnost. Spojku "jako by" používáme ve významu "jako kdyby", přičemž její druhá část - "by" - je součástí slovesného tvaru, tedy podmiňovacího způsobu ve třetí osobě: "Dítě spí, jako by ho do vody hodili." "Hleděla na svého přítele, jako by jej nepoznávala." "Tváří se, jako by mu to tu patřilo."

Tam, kde nemůžeme dosadit "jako kdyby", uplatníme jednoslovný tvar "jakoby". "By" v tomto případě není součástí slovesného tvaru. "Jakoby" vyjadřuje určitou míru nejasnosti, nejistoty nebo přirovnání či zdánlivost, používá se ve spojení se slovesy v oznamovacím způsobu: "Chová se jakoby dospěle, ale je to ještě dítě." "Při chůzi se jakoby vznášel." "Citlivého tématu se při hovoru s matkou dotkl jakoby omylem." "Tvářil se jakoby lhostejně." Může jít také o předstírání: "Zítra večer jdu jakoby s kamarádkou do divadla." (Ve skutečnosti ale strávím večer s přítelem.)

Nejsme-li si jisti náhradou "jako kdyby", můžeme také větu zkusit převést do jiné (první nebo druhé) osoby. "Dítě spí, jako by ho do vody hodili." - "Dítě spí, jako bych ho do vody hodil". Místo "by" se objeví "bych" ("bychom, bys, byste"), poznáme tedy, že původní "by" bylo součástí podmiňovacího způsobu. U vět s "jakoby" tato záměna možná není. ("Při chůzi se jakoby vznášel." - "*Při chůzi jsem se jako bych vznášel.")


Úkol týdne

Část je zadaná v Umíme česky. Část je z učebnice - 62/3, 62/4 - fotku do neděle.