Podstatná jména

14.12.2022

Podstatné jména jsou ohebný slovní druh. Podstatná jména označují mimo jiné názvy osob, zvířat, rostlin, věcí, vlastností, dějů, činností, pocitů, vědních oborů a školních předmětů.

Příklady podstatných jmen: pes, Jana, strom, krabice, láska, Antarktida, matematika, mouka, radost, plavání.

Mluvnické kategorie podstatných jmen:

  • pád (1. až 7.)
  • číslo (jednotné, množné)
  • rod (mužský, ženský, střední)
Dále určujeme vzor, ten ale není mluvnickou kategorií.

Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře či věc. Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat či věcí. Množné číslo se v některých případech používá i k označení jednotlivé osoby (vykání, onikání, královský plurál, autorský plurál).

Většina podstatných jmen může vytvářet tvary jednotného i množného čísla, nazýváme je počitatelná. Nepočitatelná jména oba tvary tvořit nemohou, nebo pouze omezeně.

Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle. Tvary množného čísla zde o množství nic nevypovídají, množství nám sděluje pouze číslovka (jedny, dvoje atd.).

Jména látková označují hmotu nebo látku, která se jeví jako nerozčleněný celek. Tvary jednotného čísla označují látku bez ohledu na její množství (litr, hrnek, gram atd.). Příklady: písek, mouka, pivo, zlato.

Jména hromadná jsou názvy lidských a zvířecích kolektivů, rostlinných porostů, souborů věcí a přírodních jevů. Podstatná jména hromadná mají pouze tvary jednotného čísla, ale označují více věcí stejného druhu. Lze je počítat jen jako celky nebo pomocí číslovek "málo/hodně/trochu" (dvojí cukroví, málo listí, rostlinstvo, žactvo, křoví).

Převzato a upraveno z: https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena, https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-jmenne-cisloVěcný a mluvnický význam

Slovo je skupina hlásek, které tvoří celek a mají svůj význam:

  • slovní (věcný, obsahový, lexikální, slovníkový) - význam, který má slovo samo o sobě, bývá vysvětlen ve slovníku; věcný význam nese kořen slova; např. Hlemýžď leze k houbě. Hlemýžď - suchozemský plž s ulitou, lézt - plazivě se pohybovat, houba - dužnatý rostlinný útvar vyrůstající z vláknitého podhoubí.
  • mluvnický (gramatický) - vyjadřuje různé mluvnické kategorie, může vyjadřovat i vztahy mezi slovy; mluvnický význam vyjadřuje nejčastěji koncovka. např. Hlemýžď leze k houbě. Hlemýžď - 1. p., č. j., r. m. živ., leze - 3. os., č. j., zp. oznam, č. přít., houbě - 3. p., č. j., r. ž., k - předložka se 3. pádem

Význam věcný i mluvnický mají ohebná slova. Hlavně věcný význam mají příslovce a citoslovce. Hlavně mluvnický význam mají předložky, spojky, částice.


Procvičování

V Umíme česky máte na nástěnce doporučená cvičení.


Úkol týdne

Přijímačkový test a cvičení na velká písmena zde: https://forms.gle/kyRbC9154yTHP42h9

Každé za dva kredity.