Podstatná jména

20.12.2022

Podstatné jména jsou ohebný slovní druh. Podstatná jména označují mimo jiné názvy osob, zvířat, rostlin, věcí, vlastností, dějů, činností, pocitů, vědních oborů a školních předmětů.

Příklady podstatných jmen: pes, Jana, strom, krabice, láska, Antarktida, matematika, mouka, radost, plavání.

U podstatných jmen určujeme tyto mluvnické kategorie: pád (1. až 7.), číslo (jednotné, množné) a rod (mužský, ženský, střední); dále přiřazujeme podstatná jména ke vzorům, ale ty nejsou mluvnickou kategorií.

Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře či věc. Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat či věcí. Množné číslo se v některých případech používá i k označení jednotlivé osoby (vykání, onikání, královský plurál, autorský plurál).

Většina podstatných jmen může vytvářet tvary jednotného i množného čísla, nazýváme je počitatelná. Nepočitatelná jména oba tvary tvořit nemohou, případně pouze omezeně.

Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle. Tvary množného čísla zde o množství nic nevypovídají, množství nám sděluje pouze číslovka (jedny, dvoje atd.).

Jména látková označují hmotu nebo látku, která se jeví jako nerozčleněný celek. Tvary jednotného čísla označují látku bez ohledu na její množství (litr, hrnek, gram atd.). Příklady: písek, mouka, pivo, zlato.

Jména hromadná jsou názvy lidských a zvířecích kolektivů, rostlinných porostů, souborů věcí a přírodních jevů. Podstatná jména hromadná mají pouze tvary jednotného čísla, ale označují více věcí stejného druhu. Lze je počítat jen jako celky nebo pomocí číslovek "málo/hodně/trochu" (dvojí cukroví, málo listí, rostlinstvo, žactvo, křoví).

Podstatná jména konkrétní - názvy osob, zvířat a věcí (matka, kočka, svetr); označují to, na co si můžeme sáhnout, co je tvořeno hmotou.

Podstatná jména abstraktní - názvy vlastností, dějů a vztahů (skromnost, plavání, přátelství); označují to, na co si nemůžeme sáhnout, co je nehmotné.


Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky.