Pololetní opakování

04.01.2021

Pololetní test bude online formou. Přijde vám pozvánka k testu. Test bude obsahovat uzavřené otázky - tzn. budete vybírat z možností a zatrhnete jen jednu odpověď.

K pololetnímu testu je třeba si zopakovat: 

Umět vysvětlit, jaké jsou významy slova:

  • poznat slova mnohoznačná a jednoznačná,
  • sousloví a frazémy
  • synonyma, homonyma, antonyma
  • citově zabarvená slova a slova hanlivá
  • odborné názvy
  • historismy, neologismy, archaismy

V nauce o tvoření slov umět:

  • Odvozování slov - poznat slova odvozená, poznat slova odvozená příponou či předponou (vychází z rozboru stavby slova) umět rozbor slova -předpona/kořen/přípona/koncovka
  • skládání a zkracování slov

Vše si zopakujte pomocí materiálů na webu.

Také v testu čekejte souhrnné opakování na vyjmenovaná slova, koncovky podst. a příd. jmen, shodu podmětu s přísudkem atd. Klasika :-)