Pololetní opakování

04.01.2021

Pololetní test bude online formou. Přijde vám pozvánka k testu. Test bude obsahovat uzavřené otázky - tzn. budete vybírat z možností a zatrhnete jen jednu odpověď.

K pololetnímu testu je třeba si zopakovat:

vyjmenovaná slova

koncovky podstatných jmen i/y

vzory podstatných jmen a mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, životnost)

Druhy přídavných jmen a vzory

koncovky přídavných jmen i/y

mluvnické kategorie přídavných jmen ( pozor, váže se na správně nalezené podstatné jméno v textu)

 Vše k opakování najdete na webu. Tak s chutí do přípravy. :-)