Pondělní způsob u sloves, něco z matiky a oběhová soustava

05.04.2020

V češtině máte tento krátký týden omrknout a zopakovat si určování způsobu u sloves. Pozor, nepleťte si to s druhy vět, kde máme také podobné označení (oznamovací věta, rozkazovací věta, přací atd...) u sloves je to trošku jinak.

Způsob oznamovací vyjadřuje reálný děj, tj. děj, který se opravdu odehrával, odehrává nebo bude odehrávat.

  • Seděla v kavárně a pila kávu.
  • Právě sedí v kavárně a pije kávu.
  • Zítra půjde do kavárny a dá si tam kávu.

Způsob podmiňovací vyjadřuje děj, který by se mohl (za určitých podmínek) uskutečnit. Často ho využíváme k vyjádření přání nebo zdvořilých žádostí.

  • Kdyby měla čas, seděla by často v kavárně a popíjela by tam kávu.
  • Chtěla bych jet na dovolenou do Venezuely.
  • Mohl bys mi prosím podat sůl?

Způsob rozkazovací vyjadřuje rozkaz, pokyn nebo zákaz. Používá se v 1. osobě čísla množného a 2. osobě čísla jednotného i množného.

  • Nechoď do kavárny a nekupuj si kávu.
  • Pojďme do kina.
  • Poslouchejte mě!

Slovesný způsob - shrnutí

cvičení 1, cvičení 2


Z matiky pokračujeme v poměru. Dnes to bude postupný poměr - vysvětlení a  video

cvičení - https://www.hackmath.net/cz/priklad-uloha/15693?tag_id=3

testík na poměr


Další soustavou lidského těla bude OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Pusť si videa a splň zadané úkoly:

video úvod

pokračování

vady a onemocnění oběhové soustavy

úkoly - přetahování, přetahování srdce