Poslední opakování a pěkná nálož přírodopisu

14.06.2020

Z matematiky si opakujte vše, co jsme probírali - desetinná čísla, úhly, výpočty čtverců, obdélníků, kvádrů a krychlí. Už není moc toho, co bych vám sem dala. Možná se něco bude i opakovat. Tak si hledejte, co vás zaujme:


https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/10-6-rocnik/1608-desetinna-cisla?page=2&scroll=0

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3318 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3807 

https://www.matika.in/cs/#6 

Tady si můžete stáhnout různá geometrická tělesa a složit si jejich model.


Z češtiny si dejte pár doplňovaček. https://cestina.diktaty.cz/


Dokončení přírodopisu - je toho víc, tak si to rozhoďte na celý týden.

Ontogeneze člověka zahrnuje:

A) Vývoj před narozením - prenatální vývoj; v něm se rozlišují tři období:

 • početí, oplodnění;
 • zárodečné (embryonální) období;
 • plodové (fetální) období, ukončené porodem.

B) Vývoj po narození - postnatální vývoj, lze rozdělit na několik období.

Postnatální vývoj (vývoj po narození)

 • Novorozenecké období - začíná narozením a trvá asi do zhojení pupeční jizvy.
 • Kojenecké období - trvá do prořezání prvních zoubků.
 • Batoletské období - spadá do rozmezí 1. až 3. roku věku. Rozvíjejí se psychické a motorické funkce. Dítě začíná mluvit, učí se základním hygienickým návykům.
 • Předškolní věk - je charakterizován zdokonalováním řeči a utvářením povahových vlastností. Dochází ke změně postavy. Dítě se začleňuje do kolektivu.
 • Mladší školní věk - trvá do 11. roku věku. Roste trvalý chrup. Jde o bezproblémové období, dítě se učí (chce se učit a poznávat).
 • Dospívání (adolescence) - začíná pubertou. Dochází k vávoji sekundárních pohlavních znaků a ke durhé změně postavy.
 • Dospělost - začíná po dosažení pohlavní zralosti dorosteneckým věkem od 15 až 18 let.
 • Stárnutí - začíná různě, je silně individuální. Spočívá v ochabování jednotlivých funkčních soustav, lesá fyzická i psychická výkonnost.
 • Smrt - ukončuje život. Zastaví se nevratně důležité životní funkce.